Buskerud harehundklubb ser seg dessverre nødt til og avlyse vinterprøva 2015
grunnet skare og vanskelige forhold.

Styret.