Årsmøte / Vårmøte

Årsmøte på Teams - Vårmøte er flyttet til August

På grunn av restriksjoner vedr. Covid-19, blir årsmøtet digitalt. Alle medlemmer har mottatt innkalling, og sakspapirer ligger på hjemmesiden.

ÅRETS FØRSTE MEDLEMSMØTEER UTSATT TIL AUGUST. Vi kommer tilbake med dato så snart den er satt av styret.
Sted: Sundhaugen, Fiskum-Øvre Eiker
Kl. 1800
Premieutdelinger til årets hunder og jaktprøver.
Enkel bevertning