Vårmøte

ÅRETS FØRSTE MEDLEMSMØTE VIL VÆRE TIRSDAG 9. MAI 2017
Sted: Rosthaug vgs. Landbruksskolen, Åmot
Kl. 1830
Premieutdelinger til årets hunder og jaktprøver.
Enkel bevertning