Leder: Ingar Hære, Vinnesgt 53, 3057 Solbergelva
Tlf pr: 32 87 17 11 – mob: 91 88 78 13
e –mail: ingar.hae@gmail.com
Ansvar: Dunkerpokalen og utstyr/rekvisita(2)

Nestleder: Sverre Hennum, Brekkeveien 3A, 3055 Krokstadelva
Mob: 90 04 08 21
e –mail: sverre.hennum@s-heiendom.no
Ansvar: Dunkersamlinga(2), utstillinger (hovedansvarlig) og utstyr/rekvisita(hovedansvarlig)

Sekretær: Heidi Sageng, Sundbyveien 14, 3478 Nærsnes
Mob: 41 20 91 09
e –mail:
Ansvar: Utstillinger(2), dunkersamlinga(hovedansvarlig)

Kasserer: Mai Britt Aasane Bottegård, Nålmakerganga 4, 3616 Kongsberg
Mob: 95 88 52 57
e –mail: mai.britt.aasane.bottegard@kongsberg.com
Ansvar: Kasserer, styrets kontakt til web-red. og sponsoransvarlig(hovedansvarlig)

Styremedlem: Birger Steen, Gamleveien 56, 3612 Kongsberg
Mob: 94815131
e –mail: birger.steen@kongsberg.com
Ansvar: Jaktprøver(2)

Styremedlem: Torgeir Sandnæs, Snoterudveien, 3360 Geithus
Mob: 48196833
e –mail:
Ansvar: Sauedressur, landbruksskolen, møter(2) og sponsor(2)

Styremedlem: Anne Pia Hjertø, Smetten 41, 3300 Hokksund
Mod: 98062792
e –mail: Ansvar: Premier og lydighetsdressur

Varamedlem: Gjermund Lie, Roaveien 29, 3300 Hokksund
Mob: 95794717
e –mail:
Ansvar: Sporprøver og møter(hovedansvarlig)

Varamedlem: Rolf Syvertsen
Mob: 93 43 13 13
e –mail: rolfsyve@broadpark.no
Ansvar: Jaktprøver (hovedansvarlig)