Småhundprøve Nedre Buskerud, CACIT, 45-14015
Fredag 7. november 2014

Vi beklager, men på grunn av for få påmeldte vil denne prøven bli arrangert uten utdeling av CACIT
Hvis du har spørsmål kontakt prøveleder Ingar Hære Tlf 928 46 659

Begrenset antall
Prøvetype: SP. Losart: hare, rådyr, rev og hjort
Startkontingent: 600,- kr
Påmeldings- og betalingsfrist: 25. oktober 2014.
Påmelding sendes: Mai Britt Aa. Bottegård, Nålmakerganga 4, 3616 Kongsberg.
Mob: 95 88 52 57
Mail adresse: prover@buskerudharehundklubb.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted. Web påmelding mulig.
Kontonr: 1202.40.11397
Merk innbetalingen med: SP CACIT, hundens reg. nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)
Legg gjerne med kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest ved påmeldingen.