Rådyrrenhets-prøve, 42-17006 Periode 1.9 - 28.2.2018

Prøvetype: RR.
Påmeldingsavgift: kr 350,- Påmeldingen blir ikke behandlet før avgiften er betalt.
Påmelding sendes: Asbjørn Skaug, Drolsum, 3370 Vikersund. Mob: 91 60 38 64
Mailadresse: apen.sep@buskerudharehundklubb.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted
Konto 1503.32.29426.
Merk innbetalingen med: RR, hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)
Legg gjerne med kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest ved påmeldingen.