Rådyrrenhets-prøve, 42-21078

Periode 1. sept. 21 - 28.febr. 22

Prøvetype: RR.
Påmeldingsavgift: kr 350,- Påmeldingen blir ikke behandlet før avgiften er betalt.
Påmelding sendes: Alf Eldar Nikkerud, Diorittveien 10, 3320 Vestfossen. Mob: 91 74 32 13
Mailadresse: alel-n@online.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted. Web påmelding mulig.
Konto 2270.26.65276.
Merk innbetalingen med: RR, hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)