Rådyrrenhets-prøve, 42-19013 Periode 1.9 - 29.2.2020

Prøvetype: RR.
Påmeldingsavgift: kr 350,- Påmeldingen blir ikke behandlet før avgiften er betalt.
Påmelding sendes: Alf Eldar Nikkerud, Diorittveien 10, 3320 Vestfossen. Tlf; 91 74 32 13
Mailadresse: alel-n@online.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted
Konto 22702665268
Merk innbetalingen med: RR, hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)
Legg gjerne med kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest ved påmeldingen.