Det er mange prøver og konkurranser som blir arrangert i disse dager. BHK har
mange medlemmer som stiller på prøver nå. På NM småhund og DM har BHK flere
deltagere. Vi ønsker alle lykke til.

Styret