Klubbmesterskap Støver blir i år 7. Desember, påmelding innen 3. Desember. Meldes på, på web som vanlig åpen separat, merk påmeldingen med klubbmesterskap. Dommermøte vil være påfølgende uke.

Ved spm send sms eller mail til Alf Eldar Nikkerud. 91 74 32 13/alel-n@online.no