Klubbmesterskap for støvere blir lørdag 15.12.2018.
Påmeldingsfrist 7/12., Helst på Web. Meldes på som åpen prøve separat.
Hundeeier må ta kontakt med med Asbjørn Skaug på tlf/tekstmelding at de har meldt på
Klubbmesterskap Tlf. 91603864.