Som alle har fått med seg besluttet helsemyndighetene å forlenge perioden med avlysning av kultur og idrettsarrangementer. I denne omgang frem til 15.juni.

Dette er en beslutning BHK stiller seg bak, og vil derfor i perioden måtte avlyse en rekke aktiviteter.

For BHK sin del vil det si avlysning av:

  • Dressurkurs
  • Unghundfremvisning 25.april
  • Vårmøtet (premieutdeling) 5.mai
  • Vårutstillingen 31.mai

Når det gjelder premier, diplomer og championatskjold, vil dette bli produsert, og styret vil finne en ny anledning for premieutdeling.

Ordinær samlet sporprøve 6. og 7. juni har vi søkt om utsettelse. Det har vi ikke fått svar fra NKK i skrivende stund.

Om det vil være mulig å kunne arrangere bevegelig sporprøver, får vi også svar på straks over påske.

Når det gjelder aktiviteter etter sommeren, jobber styret videre med disse med forutsetning om at disse vil bli arrangert som planlagt.

Klubbens arrangementer er som vanlig listet opp i bladet «Hjasen», som er i postkasse om noen få dager.

NHKF’s representantskapsmøte 2020 er avlyst som følge av Covid-19. Det sittende styret blir sittende til RS 2021. Alle innkomne saker vil bli flytt til neste års møte.

Fra og med første styremøtet etter årsmøtet den 20.februar 2020, vil alle styremøtereferater bli publisert på klubbens hjemmeside.

Du kan finne referatene under: http://www.buskerudharehundklubb.no/aktivitet/styremotereferat/

Det vil være noe forsinkelse etter møtene, da referatet skal gjennomleses og godkjennes av styremedlemmene før publisering.

Ta godt vare på hverandre, og våre firbeinte venner i disse Corona-tider!

Mvh

-Styret-