Lampeland HotellFlesbergprøven, DM distrikt IV, 46-21074

1.- 2. november 2021

Prøvetype: Ep. Losart: hare
Startkontingent: kr. 2000,-
Påmeldings- og betalingsfrist: 23. oktober 2021.
Kontaktperson: Rolf Syvertsen, Bjørkeveien 15, 3302 Hokksund. Mob: 93 43 13 13
Mailadresse: rolfsyve@broadpark.no
Kun webpåmelding.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)