Eiker/Modumprøven 46-20024

Klubbmesterskap Støver

Prøvetype: Ep. Losart: hare
Hunder med én 1.pr. ÅP kan stille på klubbmesterskapet
Startkontingent: kr. 1000,-
Påmeldings- og betalingsfrist: 12.november 2021.
Kontaktperson: Rolf Syvertsen, Bjørkeveien 15, 3302 Hokksund. Mob: 93 43 13 13 Mailadresse: rolfsyve@broadpark.no
Kun webpåmelding.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)