Dreieboken oppdateres ikke automatisk. Last inn siden på nytt for å få siste oppdatering.

Katalognr:Terreng dag 1Dommer dag 1Resultat dag 1Terreng dag 2Dommer dag 2Resultat dag 2
1001 NJ(D)CH Ae-sebFjøse/TinnArne Henning GrøtterudFot 09.03. 14 KPSoknaHelge Roald JuvetFot 10.02. Los 10.13. Premielos. Hare sett tre ganger. Dødtap, prøven avsluttet
1002 NJ(D)CH Rb-EmilFossan 2Sigurd Martin BermingrudSlipp 08.00. Er i søk. Går i fot. 16KPSylling 1Per Arne LangelandFot 9.20. Los kl 11.14. Premielos. Koblet og avsluttet for dagen
1003 Utanmyra HappyØrpenArne SognelienFot. Los. Hare sett. Tap. Gjentak. Premielos. Koblet. 138 KPFossan 2Sigurd Martin BermingrudSlipp 08.00. Fot. Koblet, nytt slipp. Går i fot. Los, haren sett. Premielos
1004 N SE J(D)CH RR N SE UCH Rödstamons KingHoffsliaGjermund Lie8.20 Fot. 12.34 Uttak. Tap. 15.40 Prøvedagen avsluttet. 71 KPSokna 2Nils Peder OttosenSlipp 08.00. Fot 08.25. Los 08.46. Tap, forflytter oss. Ny fot. Uttak 11.10, hare sett, hund ligger 30 sek bak. Fulltid
1005 MinaEggedalAsbjørn Skaug08.20 Fot. 11.28 Los. 12.28 Premielos. Fulltid. Koblet. 200 KPVingestadSvein O. Steen11.30 Fot
1006 RR Solstrimmans Finn-PirkkoVeggeli 2Tom Kr HøibakkSlipp 08.00. Los 08.15. Tap kl 9.10. Premielos. Fulltid. 196 KPSylling 3Atle MyrvangLos, hare sett. koblet, hare krabbet inn, nytt slipp og fot. Koblet og avslutter
1007 NJ(D)CH Ullangårdens StejSylling 1Per Arne LangelandFot. Los 11.38. Tap. Koblet og avsluttet. 64 KPKrøderenOlav FageråsFot. Los 14.45
1008 NJ(D)CH NUCH Teo IVinoreBirger SteenHunden er sluppet og er i fot. Jobber fremdeles i fot. Looos. Hare sett. Hare som brukte alt av hytteveier. Koblet. Nytt slipp. Fot og ny Los. Prøven avsluttet 16.00. Hunden er i los. Premielos. 157 KPSurtenIngar HæreFot 08.01. Los 08.03. Losen går fortsatt kl 08.40. Tap. Los kl 09.03. Koplet, byttet til rev i tap. Sluppet igjen 09.48. Ny rev og kobling kl 10.09. Slipp 3 kl 10.25. Fot 10.37. Fortsatt i fot 11.15. Uttak 11.51 med beskrik. Losen går. Koblet ved hovedveien med fare for liv og helse. Sluppet på nytt og hunden er i fot kl 13.43
1009 NJ(D)CH Fb KalleKrøderenOlav FageråsFulltid. Nytt slipp. 199 KPVinoreBirger SteenHunden er sluppet kl 08.00 og prøven er i gang. Fot. Los. Losen går støtt som ei klokke. Fin hvit hare sett. Hare sett for andre gang og losen går fjellstøtt. Premielos. Lite tap på 8 min, gjentak og fullt trøkk. Hare sett for tredje gang. Fulltid, hunden er koblet og sluppet på nytt. Kort fot og ny los. Losen går i brattlia med voldsomt trykk. Det klinger i lia. Premielos. HUnden koblet i vei og prøven avsluttes
1010 NORDJCH RR CitaSokna 2Nils Peder OttosenLos kl 08.10. Fulltid. Nytt slipp kl 10.30. Ny los. Fulltid los nr 2. 202 KP. PremielosVeggeli 1Vegard HoffFot 08.05. Ny fot 10.20. Nytt slipp 12.25. Fot 12.30. Los 13.30. Premielos
1011 RR NJ(D)CH NUCH Kg AskVeggeli 3Steinar PettersenSlipp 08.00. Fot 08.03. Los 08.13. Hare sett. Premielos. Full tid. Koblet. Nytt slipp. Ny fot 11.15. Ny los. Hare sett. 203 KPVeggeli ØstMorten GaathaugSlipp kl 08.00, 1 +grad og tåke. Los. Hare gått inn etter 47 min, nytt slipp og fot. Los. Premielos. Hare sett for 3.gang. Nytt slipp 12.45. Fot. Blåst av fot, prøven avsluttes
1012 NJ(D)CH NUCH Sega´s Tilla IILestebergRoy FredriksenHunden er i fot. Rima på bakken her. Los 10.50. Koblet. Nytt slipp 12.27. Los 12.58. Haren sett to ganger, tap nå. Koblet. 93 KPHoffsliaGjermund LieSlipp 08.00, tåke i terrenget. 08.30 Fot. 13.50 koplet og avsluttet prøvedagen
1013 NJ(D)CH RR Eh. SannaSurtenIngar HæreFot 08.09. Los 09.18. Tap. Nytt slipp 10.50. Fot 11.18. Los 12.17. Hare sett 12.26. Hare sett fem ganger. Tap. 137 KPEggedalAsbjørn SkaugFot 08.30. Fortsatt Fot. 12.45 Los. Premielos
1014 N SE J(D)CH RR Jomåsknuten´s UnoVeggeli 1Vegar HoffFot 08.25. Los 10.05. Ny fot. 116 KPStarter ikke
1015 C.I.B N SE J(D)CH RR NORD DK UCH Gåvålias KoraSaasenKnut DjupvikFot 08.50. Los 10.39. Hare sett, ligger 2 min etter. Tap. Nytt slipp 13.00. Fot 13.10. 103 KPØrpenArne SognelienSlipp 08.00, fot. Los. Premielos. Fulltid. Nytt slipp
1016 RR NJ(D)CH Hagheimen´s FrøyaSkartumErland MyrvangSlipp 08.00. Fot 08.15. Los 08.22. Premielos. Fulltid. Prøven avsluttet for dagen. 189 KPLestebergRoy FredriksenSlipp 08.00 og er i fot nå. Los. Premielos. Tap. Gjentak. Fulltid
1017 NJ(D)CH NUCH Hagheimen´s SoiliVingestadSvein O. SteenFot. 15 KPFjøse/TinnArne Henning GrøterudFot 8.30. Los 11.25
1018 NJ(D)CH NMEP15 NMEP17 Fb-Anja ArisSylling 3Atle MyrvangFot. Los. Hare sett. Sett haren for andre gang. Premielos. Fulltid. Koblet. Nytt slipp 12.50. Fot. Koblet og avslutter dagen. 198 KPSkartumErland MyrvangSlipp 08.00. Fot 08.25. Los 09.58. Pus er sett. Premielos. Fulltid. Nytt slipp 12.30. Fot 13.20
1019 NUCH NJ(D)CH TaikaVeggeli ØstMorten GaathaugFot 08.15. Los 8.44. Sett hare 08.56. Hare sett 5 ganger. Premielos. Harebesøk for 6.gang. Fulltid. Slipp 2 13.30. Fot 13.45. Los 14.00. Koblet 14.20 i los. Avsluttet. 199 KPVeggeli 2Tom Kr. HøibakkSlipp 08.00. Fot 08.20. Los. Koblet. Nytt slipp og ny fot. Los. Hare sett, 2 min etter
1020 NJ(D)CH NUCH Hagheimen´s KarnaSoknaHelge Roald JuvetSlipp 08.00. Fot 08.40. Flyttet, ny fot 10.30. Koblet. Flyttet. Nytt slipp. Ny fot. Avsluttet. 15 KPVeggeli 3Steinar PettersenSlipp 08.00. Fot 08.03. Los 08.25. 3 min los og tap. Gjentak og los igjen. Hare sett, premielos. Koblet 13.10 og prøvedagen avsluttet
Katalognr:Terreng dag 1Dommer dag 1Resultat dag 1Terreng dag 2Dommer dag 2Resultat dag 2