Covid-19 Veileder Jaktprøvesesongen 2020

Norske harehundklubbers forbund har utarbeidet en veileder for gjennomføring av jaktprøver sesongen 2020.

Alle jaktprøvedommere og medlemmer som har planer om å stille hund på prøve, bes gjøre seg kjent med veilederen.

-Styret-

 

Veileder Jaktprøver Covid-19