Aversjon hund - sau

Det vil bli avholdt dressurkurs, hund – sau, i juni, 2017 etter avtale. Og hver onsdag kl. 18.00 på Knive gård fom 2. august tom 30. august 2017. Pris medlemmer: 200,- Ikke medlemmer: 400,-
Kontakt for påmelding: Birger Steen, Mob: 94 81 51 31
Mailadresse: aversjon@buskerudharehundklubb.no