Aversjon hund - sau

Det vil bli avholdt dressurkurs, hund – sau i Juni 2019 samt hver onsdag kl. 18.00 på Knive gård fom 7. august tom 28. august 2019. Pris medlemmer: 200,- Ikke medlemmer: 400,-
Kontakt for påmelding: Birger Steen, Mob: 94 81 51 31 eller Øivind Kleven, Mob: 99 29 55 29
Mailadresse: aversjon@buskerudharehundklubb.no