Aversjon hund - sau

Det vil bli avholdt dressurkurs, hund – sau, i juni, 2021 etter avtale. Og hver onsdag kl. 18.00 på Knive gård fom 4. august tom 25. august 2021. Pris medlemmer: 300,- Ikke medlemmer: 600,-
Kontakt for påmelding: Birger Steen, Mob: 94 81 51 31