Augustutstillingen, 170379 Lørdag 5.august 2017

Gruppe 6/4, alle raser som hører inn under Norske Harehundklubbers Forbund.
Sted: Rosthaug vgs – Buskerud Landbruksskole, Åmot
Dommer: Oscar W Nilsen
Påmelding kr. 350.-. Påmeldings- og betalingsfrist: 17. juli.
Påmelding sendes: Atle Myrvang, Kirkeveien 57, 3402 Lier. Mob: 45 28 88 19
Mailadresse: utstilling@buskerudharehundklubb.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted. Web påmelding mulig
Kontonr: 1202.40.11311
Merk innbetalingen med: Augustutstillingen, hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på utstillingsdagen)
Legg gjerne også kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest ved påmeldingen.