Fra venstre mot høyre

Nr 1 Best in show . Utstillingens vakreste hund / Utsillingen vakreste jaktpremierte hund

Finsk Støver , Belger Du Nord Ebba
Eier Per O Grahn

Nr 2 Drever Skogstigen`s Pepsi ,
Eier Kjetil Kirsch

Nr 3 Dunker ,Glenna`s Xeninja ,
Eier Heidi Sageng