Det kalles herved inn til årsmøte i Buskerud Harehundklubb
torsdag 22.02.18 kl 1900.

Sted er Rosthaug vgs Åmot

Innkallingen er på vei i posten til alle medlemmer.

Vedlegg til Årsmøtet:

Forslag til ny lovmal for Buskerud Harehundklubb

Forslag-Ny-Lovmal-med-redigering.pdf

Forslag-Ny-Lovmal-ferdig-redigert.pdf

___________________________
Forslaget som kom opp på årsmøtet i fjor ang. revidering av statuttene for årets småhund.
Styrets forslag: Vi har ikke mottatt noe revidert forslag, styret foreslår at det settes ned en komite som ser på statuttene rundt årets hund/småhund/.
Styret legger deretter fram et forslag på neste års årsmøte.
___________________________
Forslag: NKK etiske grunnregler / utstillingsregler
___________________________