Åpen prøve separat, 44-21091

Periode 10. sept. 21 - 28. febr. 22

Prøvetype: ÅP. Losart: hare, rev, rådyr og hjort.
Rådyr- og hjort- prøve avsluttes 23/12-21.
Påmeldingsavgift: kr 350. Påmeldingen blir ikke behandlet før avgiften er betalt.
Påmelding sendes: Alf Eldar Nikkerud, Diorittveien 10, 3320 Vestfossen. Mob: 91 74 32 13
Mailadresse: alel-n@online.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted. Web påmelding mulig.
Konto 2270.26.65276.
Merk innbetalingen med: ÅP hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)
Kontingenten blir ikke tilbakebetalt hvis ikke det foreligger dokumentasjon på gyldig frafall