Åpen prøve separat, 44-19015 Periode 10/9-2019 - 23/12-2019.

Prøvetype: ÅP. Losart: hare, rev, rådyr og hjort. Rådyrprøve stopp 23/12-18.
Påmeldingsavgift: kr 350. Påmeldingen blir ikke behandlet før avgiften er betalt.
Påmeldings ansvarlig: Alf Eldar Nikkerud Diorittveien 10, 3320 Vetsfossen Tlf; 91 74 32 13
Mailadresse: alel-n@online.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted. Web påmelding mulig.
Konto 2270.26.65276.
Merk innbetalingen med: ÅP hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)
Legg gjerne med kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest ved påmeldingen.
Kontingenten blir ikke tilbakebetalt hvis ikke det foreligger dokumentasjon på gyldig frafall.