Åpen prøve separat, 44-17014 Periode 10/9 - 28/2-2018.

Prøvetype: ÅP. Losart: hare, rev, rådyr og hjort. Rådyrprøve stopp 23/12-18.
Påmeldingsavgift: kr 350. Påmeldingen blir ikke behandlet før avgiften er betalt.
Påmelding sendes: Asbjørn Skaug, Drolsum, 3370 Vikersund. Mob: 91 60 38 64
Mailadresse: apen.sep@buskerudharehundklubb.no
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted. Web påmelding mulig.
Konto 2270.26.65276.
Merk innbetalingen med: ÅP hundens reg.nr og navn.
HUSK! Ta med stamtavle og vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år på prøvedagen)
Legg gjerne med kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest ved påmeldingen.
Kontingenten blir ikke tilbakebetalt hvis ikke det foreligger dokumentasjon på gyldig frafall.